Religious Music: Prayers for Diwali

Pages

|| Om Namoh Shivaya ||

Links and posts are getting updated soon. Keep Visiting

Prayers for Diwali

Morning Prayers

01. Shankhanaad
02. Pratahsmaranam
03. Pratah Ganesh Smarana
04. Snan Mantra
05. Gayatri Mantra
06. Ganesh Poojanam
07. Gauri Poojanam
08. Ram Avahanam
09. Guru Avahanam
10. Surya Prarthana
11. Tulsi Stuti
12. Lakshmi Dhyaan
13. Shardabhujang Ashtakam
14. Kuberstuti
15. Mangal Kaamna

Download

Evening Prayers

01. Shankhanaad
02. Sayam Ganesh Smaranam
03. Deep Poojanam
04. Ashtalakshmi Stotra
05. Deepdanam
06. Shiv Prarthana
07. Hanuman Raksha Stotram
08. Shanti Paath

Download

Popular Posts